teamimage

Femke de Boer is ontwerper bij Redesigning Psychiatry, waar ze werkt aan verschillende projecten rondom mentale gezondheid.

Wat is jouw rol jij bij POL?

Ik ben als ontwerper bij het project betrokken. Ik kijk ook vooral vanuit de visie van Redesigning Psychiatry (RP) naar de betekenis van de tool die we ontwikkelen.

Kun je kort de visie van RP uitleggen?

Ja, RP onderzoekt 2 dingen. Ten eerste hoe de wereld om ons heen verandert en hoe het toekomstige zorgsysteem daarbinnen gaat passen. Ten tweede herontwerpen we de fundamentele uitgangspunten van de zorg. In dat nieuwe fundament zien we psychische problemen als interactie problemen. Problemen zijn het beste te zien als patronen die zichzelf in stand houden.

Kun je kort uitleggen hoe het denken in patronen werkt?

We zien een psychische probleem niet als een probleem dat je binnen een individu kan vaststellen, maar als een samenspel van allerlei problemen. Deze kunnen te maken hebben je biologie, je persoonlijke houding tot je problemen, je sociale omgeving of met je maatschappelijke omgeving. Al die elementen spelen op elkaar in en zorgen ervoor dat je in een bepaald onwenselijk evenwicht blijft zitten.

“Problemen zijn het beste te zien als patronen die zichzelf in stand houden.”

Hoe komt deze visie terug in de POLLY tool?

In de tool gaan we cliënten en behandelaren helpen om meer inzicht te krijgen op al die elementen die op elkaar inspelen. We gaan ze ook helpen om daar patronen in te herkennen en inzicht te krijgen op hoe je deze patronen kan doorbreken.

Welke waarde kan de POLLY tool toevoegen voor patiënten?

Door spelenderwijs in kaart te brengen welke factoren allemaal een rol spelen bij hoe je bent vastgelopen. En vervolgens te gaan kijken hoe die op elkaar inspelen, waarbij we rekening houden met verschillende niveaus. In onze visie kijken we naar 4 niveaus. Ten eerste de relatie met je lichaam en processen binnen je lichaam, bijvoorbeeld je stofwisseling en kwetsbaarheden die je hebt meegekregen. Daarnaast de relatie met jezelf en je persoonlijke stijl, bijvoorbeeld hoe je met je problemen en ander situaties omgaat. Ook sociale relaties hebben invloed, je sociale netwerk kan een hulpbron zijn maar je ook in bepaalde patronen houden. En tenslotte kunnen ook maatschappelijke factoren spelen, zoals schulden of armoede.

Welke waarde kan de POLLY tool toevoegen voor behandelaren?

We hopen dat behandelaren met de tool meer inzicht krijgen in alle contextuele en sociale factoren die een rol kunnen spelen. En doordat cliënten meer inzicht krijgen via de tool, kan er een gepastere diagnose en behandelstrategie worden opgesteld.

“Ik geloof dat deze benadering veel meer recht doet aan de complexiteit en variatie in mensen.”

Wat vind je het leukst aan dit project?

Het leukste vind ik dat we met dit project kunnen bijdragen aan een fundamentele verbetering in het zorgproces. Door aan de voorkant al beter te kijken wat er bij iemand speelt, hopen we dat daarna een effectievere behandeling kan volgen. En ook het interdisciplinaire karakter van het project vind ik heel leuk.

Wat vind je het ingewikkeldst aan dit project?

Ja, het interdisciplinaire karakter is tegelijkertijd ook het ingewikkeldste.

Zou je zelf de tool willen gebruiken?

Ja, mocht ik in zorg komen, dan zou ik zelf ook de tool willen gebruiken. Omdat ik geloof dat deze benadering veel meer recht doet aan de complexiteit en variatie in problemen en mensen. Het helpt om op een meer individuele en contextgerichte manier te kijken naar hoe iemand is vastgelopen.

Interviewer: Deanne Spek
Interviewee: Femke de Boer